vietnam_flagenglish_flag
banner_dien_loc_viet
banner_gao
banner_lua

Chứng nhận, giấy phép

1. GIẤY PHÉP KINH DOANH

anh_chup_man_hinh_2023-11-16_luc_21.07.11anh_chup_man_hinh_2023-11-16_luc_21.07.22


2. GIẤY PHÉP KINH DOANH NHÀ MÁY XAY SÁT GẠO CHẤT LƯỢNG CAO RUBY CẦN THƠ

anh_chup_man_hinh_2023-11-16_luc_21.08.53


3. GIẤY CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

gcn_6gcn_1
gcn_7

gcn_3

 

4. GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

anh_chup_man_hinh_2023-11-16_luc_21.14.41


5. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

anh_chup_man_hinh_2023-11-16_luc_21.16.19 anh_chup_man_hinh_2023-11-16_luc_21.16.35

 Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về dienlocviet.